กระต่ายแองโกลา กระต่ายขนยาวที่สุดในโลก

กระต่ายแองโกลา

กระต่ายแองโกลา

กระต่ายแองโกลา Angora Rabbit กระต่ายขนยาวที่สุดในโลกขนมีลักษณะอ่อนนุ่ม มีถิ่นกำเนิดมาจาก เมืองแองโกล่าประเทศตรุกี เช่นเดียวแมวแองโกล่า, แพะแองโกล่า เป็นที่นิยมในประเทศฝรั่งเศสในยุคกลาง ปี ค.ศ.1700 และเข้ามาในอเมริกาประมาณปี 1900…

...
Read More