ผึ้ง แมลง ไฟลัมอาร์โธรพอด

ผึ้งอยู่เป็นฝูง

ผึ้งอยู่เป็นฝูง จัดอยู่ในประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไฟลัมอาร์โธรพอด จัดเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่อาศัยรวมกันอยู่เป็นฝูง ส่วนใหญ่จะออกหาอาหารเป็นน้ำหวานจากเกสรของดอกไม้ เป็นประโยชน์ต่อพืชในการผสมพันธุ์ ผึ้งทำงานกันเป็นระบบ มีผึ้งนางพญาเป็นหัวหน้าใหญ่

มนุษย์รู้จักผึ้งมานาน เจ็ดพัน ปีแล้ว ฟาโรห์เมเนสของอียิปต์โปรดให้ผึ้งเป็นสัญลักษณ์แห่งอาณาจักรของพระองค์ คาดว่าผึ้งมีมากกว่า 30,000 ชนิด มากกว่ามนุษย์, ปลา และสัตว์เลื้อยคลานรวมกันเสียอีก…

สัตว์โลกแสนสวย แปลกประหลาด Draco Volans

Draco Volans กิ้งก่าบิน

Draco Volans กิ้งก่าบิน หรือ มังกรบิน คือสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กที่พบได้ในป่าฝนของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียในตอนใต้ แม้จะมีชื่อเช่นนี้แต่มันไม่สามารถบินได้จริง พวกมันทำได้แค่ร่อนลงเหมือนร่มชูชีพหรือว่าวจากต้นไม้เพียงเท่านั้นนั่นเอง…